آموزش صفحه مشترکین مبین‌نت

درباره‌ی ساخت حساب کاربری و قابلیت‌های آن بیشتر بدانید.
آموزش‌های صفحه مشترکین مبین‌نت

آموزش پنل مشترکین

شما می توانید برای آشنایی با ساخت حساب کاربری و نحوه استفاده از صفحه مشترکین LTE ویدیو های آموزشی زیر را مشاهده نمایید. همچنین فایل‌های آموزشی نیز قابل دانلود است.

ویدیوهای آموزشی

راهنمای ساخت حساب کاربری صفحه مشترکین

فایل‌های آموزشی

برای دریافت توضیحات بیشتر درباره‌ی صفحه‌ مشترکین و نحوه کار با بخش‌های گوناگون آن و همچنین نحوه دریافت سیگنال بهتر، فایل‌های زیر را دریافت کنید.

راهنمای اینترنت TD-LTE راهنمای صفحه مشترکین