همکاری با مبین‌نت

با تکمیل فرم، درخواست خود را برای همکاری ارسال کنید

ارسال رزومه

فرم ارسال درخواست همکاری

یاری رسانی به شما وظیفه سازمانی مبین‌نت است و ما به آن افتخار می‌کنیم. با استفاده از درگاه الکترونیکی صدای مشتری می‌توانید هرگونه سوال، پیشنهاد، انتقاد یا مشکل را گزارش و پیگیری کنید. لطفاً با تکمیل فرم زیر ما را در راه انجام وظایف خود یاری دهید. با توجه به اینکه بررسی صحت اطلاعات ثبت شده در فرم به‌صورت خودکار انجام می‌شود و تنها در صورت تطابق اطلاعات با پرونده شما درخواست کامل خواهد شد، لطفاً در ورود اطلاعات دقت کنید. همچنین می‌توانید با دانلود فرم استخدام، تکمیل و بارگذاری آن در فرم زیر، درخواست خود را ثبت کنید.

فرم ارسال رزومه

*
*
*
*
بارگذاری رزومه
بارگذاری فرم استخدام