مناطق تحت پوشش TD-LTE

مناطق تحت پوشش را در نقشه زیر بررسی کنید
پوشش‌دهی به وسعت ایران

مناطق تحت پوشش

شرکت ارتباطات مبین‌نت از زمان بهره‌برداری از شبکه TD-LTE خود در بهمن ۱۳۹۵، توسعه سریع شهرهای تحت ‌پوشش و گسترش پوشش TD-LTE در شهرها را مدنظر قرار داده است. مزایای فناوری TD-LTE در زمینه‌ ارائه اینترنت پرسرعت ثابت، استقبال از TD-LTE مبین‌نت را گسترده‌تر کرده است و سبب شده است که شهرهای بیشتری را تحت پوشش این شبکه قرار دهد. جدیدترین مناطق تحت پوشش اینترنت پرسرعت TD-LTE مبین‌نت را برروی نقشه زیر ببینید.
نقشه مناطق تحت پوشش اینترنت TD-LTE