مناقصات مبین‌نت

جدیدترین اخبار مناقصات مبین‌نت را در اینجا مشاهده کنید.

۱۶:۱۶:۰۰ ۱۳۹۵-۰۶-۰۶

مناقصه طراحی و پیاده سازی نرم افزار صفحه مشترکین (e-care)

لذا از کلیه شرکتها و پیمانکاران ذیصلاح دارای حداقل رتبه ۳ در تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری از شورای عالی انفورماتیک دعوت بعمل می آید تا روز شنبه مورخ ۳ مهر ماه ۱۳۹۵ با در دست داشتن مدارک ذیل به محل شرکت ارتباطات مبین نت به نشانی تهران، خیابان دماوند، بعد از سه راه تهرانپارس، روبروی پمپ بنزین جوادیه، نبش کوچه رواج، واحد بازرگانی شرکت ارتباطات مبین نت، مراجعه کرده و اقدام به دریافت اسناد مناقصه نمایند:

 1. معرفی نامه رسمی شرکت (دارای مهر و امضای معتبر بر روی سربرگ شرکت)
 2. گواهی رتبه بندی شورای عالی انقورماتیک (حداقل رتبه ۳ در تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری)

در خصوص مناقصه “طراحی و پیاده سازی نرم افزار صفحه مشترکین (e-care)” شرکت مبین نت، خواهشمند است با توجه به نیازمندیهای مندرج در فایل RFP (که به همراه اسناد مناقصه تحویل پیمانکاران خواهد گردید)، بهترین راهکار (طراحی) و پیشنهاد قیمت خود به همراه اسناد و مدارک مورد نیاز ذیل را در پاکتهای دربسته و ممهور به مهر شرکت، تا عصر روزچهار شنبه مورخ ۷ مهر ماه ۱۳۹۵ به واحد بازرگانی شرکت ارتباطات مبین نت (به نشانی فوق الذکر) ارسال فرمایید.

لازم است پیمانکاران مدارک و مستندات فنی مورد نظر به همراه بهترین پیشنهاد قیمت خود و همچنین ضمانتنامه یا فیش بانکی برای این مناقصه را تا تاریخ مذکور در پاکتهای فنی و قیمتی جداگانه و دربسته (پاکتها و تمامی صفحات به صورت مهر و امضا شده) و با در نظر گرفتن شرایط ذیل، به نشانی شرکت مبین نت ارسال نمایید:

 1. پیشنهادات می بایست شامل پاکت جداگانه موارد فنی نهایی مورد نظر با توجه به فایل RFP باشد. (به همراه نسخه مهر و امضا شدۀ فایل RFP)
 2. پیشنهاد قیمت می بایست شامل مدت خدمات پس از فروش نرم افزار، برنامه زمانبندی تحویل و مدت اجرا باشد.
 3. به جهت بررسی، مقایسه و ارزیابی راهکارهای ارائه شده قبل از بازگشایی پاکتهای قیمت ارائه شده، لازم است یک کپی بدون قیمت از برگه پیشنهاد قیمت ارائه شده در پاکت دربسته، به صورت جداگانه به همراه پاکت قیمت تحویل گردد.
 4. واریز مبلغ 80,000,000 (هشتاد میلیون) ریال به عنوان تضمین شرکت در مناقصه به حساب۰۲۰۰۰۲۶۸۱۹۰۰۴ نزد بانک آینده شعبه مرکزی (کد ۲۰۱) یا معادل مبلغ مذکور به صورت ضمانتنامه بانکی در وجه شرکت ارتباطات مبین نت (ارائه اصل فیش بانکی پرداخت یا اصل ضمانتنامه بانکی در زمان تحویل پاکتها، الزامی است.)

اسناد و مدارک مورد نیاز جهت ارزیابی :

 • مدارک ثبتی شرکت شامل اساسنامه، روزنامه رسمی، آگهی تاسیس، روزنامه رسمی آگهی تغییرات در خصوص دارندگان حق امضاء و تغییر نشانی و موضوع فعالیت شرکت
 • گواهی ثبت نام در نظام مودیان مالیاتی و نظام مالیات بر ارزش افزوده
 • لیست و نسخه ای از برگه ی نخست قراردادهای پروژه های انجام داده مرتبط با موضوع استعلام (شامل لیست مشتریان ، لیست قراردادهای فروش و نگهداری).
 • لیست قراردادهای پشتیبانی و نمونه ای از قراردادها.
 • مدارک تخصصی شرکت و پرسنل شرکت.
 • مدارک تحصیلی و سوابق مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره و سهام داران
 • چارت سازمانی و لیست بیمه کلیه پرسنل شرکت.
 • رضایت نامه برای پروژه های مرتبط از کارفرمایان قبلی
 • ارایه برنامه زمانبندی اجرای پروژه در قالب MS project.
 • مهر و امضا نمودن اسناد مناقصه و ارایه آنها در اسناد پروژه
 • ارایه سایر مدارک مرتبط با مناقصه که در روند امتیازبندی تاثیر مثبت داشته باشد

برای اطلاع از جزئیات و ریز اطلاعات فنی بیشتر برای ارائۀ بهترین طراحی (راهکار) یا طرح سوالات احتمالی، با ایمیل it-tender@mobinnet.net مکاتبه نمایید، همچنین صرفا در خصوص موارد بازرگانی مربوط به مناقصه، با شماره تلفن ۸۳۸۶۹۲۶۳ هماهنگی فرمایید.

لازم به ذکر است که شرکت ارتباطات مبین نت در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.