مناقصات مبین‌نت

جدیدترین اخبار مناقصات مبین‌نت را در اینجا مشاهده کنید.

۰۹:۲۱:۰۰ ۱۳۹۹-۰۴-۲۵

آگهی مناقصه عام یک مرحله‌ای شماره ۹۹/۱۴۵۹۴ با موضوع خرید تجهیزات سرور و شبکه

شرکت ارتباطات مبین‌نت در نظر دارد، نسبت به خرید تجهیزات سرور و شبکه از طریق مناقصه عام یک مرحله‌ای و براساس شرایط مناقصه، طرح قرارداد، مشخصات فنی (LOM) موجود در اسناد مناقصه به انجام برساند. لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می‌توانند جهت دریافت اسناد مناقصه پس از تکمیل موارد درخواستی با آدرس ایمیل  tender@mobinnet.net تماس حاصل نمایند.
۱- قیمت اسناد مناقصه و شماره حساب: واریز مبلغ ۱،۰۰۰،۰۰۰ (یک میلیون) ریال به شماره حساب بانک آینده ۰۲۰۰۰۲۶۸۱۹۰۰۴ شعبه مرکزی کد ۲۰۱ و شماره شبای ۷۳۰۶۲۰۰۰۰۰۰۰۲۰۰۰۲۶۸۱۹۰۰۴ به نام شرکت ارتباطات مبین‌نت
۲- آدرس و مهلت دریافت اسناد مناقصه : جهت ارسال اسناد مناقصه اسکن فیش واریز مبلغ اسناد مناقصه به همراه شناسه واریز و نامه رسمی درخواست شرکت در مناقصه (نامه شامل: درج شماره مناقصه درخواستی، موضوع مناقصه، اطلاعات تماس نماینده متقاضی، مهر شده به مهر و امضای مجاز در سربرگ شرکت) باید به آدرس tender@mobinnet.net  تلفن ۸۳۸۶۹۶۵۶ از تاریخ درج آگهی تا ساعات ۱۷:۰۰ مورخ شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ارسال شوند.  پس از بررسی مدارک ارسالی، اسناد مناقصه به آدرس ایمیلی که مدارک ارسال شده، ارسال خواهد شد.
۳- مهلت و محل تحویل پیشنهادها: خریداران اسناد پس از دریافت اسناد مناقصه و با توجه کامل به مندرجات آن‌ها اسناد مزبور را مهر و امضاء کرده و به ضمیمه پیشنهاد خود حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ به آدرس تهران، خیابان دماوند، سه‌راه تهرانپارس، ابتدای جاده دماوند، بعد از پل رسالت، روبروی پمپ بنزین شهید طیب، پلاک ۲۷۶، مجموعه صنایع ارتباطی پایا، شرکت ارتباطات مبین‌نت، ساختمان ب، طبقه دوم، معاونت بازرگانی تسلیم نمایند. 
۴- مبلغ و نوع تضمین شرکت در ارجاع کار مناقصه: ارائه مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار مناقصه به میزان ۱۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال به صورت ضمانت‌نامه بانکی و یا واریز وجه نقد الزامی است.
۵- مناقصه‌گران می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر درباره مشخصات فنی با شماره تلفن‌ ۸۳۸۶۹۷۶۶ و ایمیل tender@mobinnet.net و موارد قراردادی با شماره تلفن ۸۳۸۶۹۶۵۶ و ایمیل  tender@mobinnet.net تماس حاصل نمایند. 
۶- هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

شرکت ارتباطات مبین‌نت
واحد بازرگانی