کارشناس برنامه ریزی استراتژیک

field
location

شرح وظایف

 • مشارکت در تدوین عناصر راهبردی سازمان شامل بیانیه مأموریت، چشم انداز استراتژیک و ارزشهای سازمانی براساس دیدگاه مدیریت ارشد سازمان.
 • تحلیل ترند بازار، وضعیت صنعت، مزیت رقابتی شرکت.
 • تجزیه و تحلیل محیط داخلی و خارجی کسب و کار و شناسایی فرصتها، تهدیدها، چالشها و قابلیتهای کسب و کار.
 • راهبری فرآیند برنامه ریزی استراتژیک.
 • تهیه و تدوین و ابلاغ اهداف عملیاتی سالانه حوزه های مختلف سازمان در راستای اهداف استراتژیک.
 • تدوین، کنترل و ارزیابی شاخص‏های عملکردی سازمان به منظور نظارت بر تحقق استراتژی ها و پروژه های عملیاتی تعریف شده.
 • همکاری با مدیران و معاونین در راستای پیاده سازی برنامه استراتژی و اطمینان از همسویی برنامه های عملیاتی و اهداف سازمانی.
 • اخذ و بررسی گزارش‌های عملکردی معاونت‌های سازمان و تهیه گزارشهای تحلیلی دوره ای با هدف کنترل و نظارت بر اهداف استراتژیک.
 • انجام مطالعات آینده‌نگاری و شناخت روند فن‌آوری‌های موجود و آینده.
 • نظارت بر عملکرد فرایندها و پروژه های بلندمدت و راهبردی.
 • آسیب شناسی استراتژی ها به منظور شناسایی گلوگاه ها و ارائه پیشنهادات لازم.
 • شناسایی و ارزیابی شرکتهای رقیب.
 • هماهنگی با تیم توسعه محصول و مدیریت ارتباطات با بخش‌های مختلف.
 • تهیه زیرساخت های لازم جهت ایجاد هوش سازمانی از طریق تعامل با واحدها.
 • نوآوری و خلق ایده‌های جدید به منظور توسعه‌ی کسب و کار.

شرایط احراز شغل

 • تسلط بر مدل های برنامه ریزی استراتژیک.
 • قدرت تحلیل و تفکر استراتژیک.
 • تسلط به نرم افزار excel.
 • توانایی تحلیل داده.
 • توانایی ارائه مطالب و متقاعدسازی.
 • مهارت‌های ارتباطی بالا.
 • تسلط بر تکنیک‌های حل مسئله.
 • آشنایی با صنعت مخابرات مزیت محسوب می شود.