کارشناس بازاریابی و تحقیقات بازار

آقا-خانم

شرکت ارتباطات مبین‌نت

field واحد بازاریابی
location دفتر ساختمان کوه نور

شرح وظایف :

– مدیریت تجربه مشتری و ارائه برنامه های اجرایی در جهت بهبود شاخص های مربوطه
– تدوین و اجرای برنامه های وفادارسازی مشترکین
– تدوین و اجرای کمپین های بازاریابی به منظور توسعه فروش
– پایش مستمر کمپین های بازاریابی و ارائه گزارش های دوره ای
– تحقیقات بازار و تحلیل اطلاعات رقبا
– آنالیز دیتای فروش و ارائه راهکارهای مناسب جهت توسعه فروش
– مشارکت در پروژه های قیمت گذاری
– همکاری در تدوین و کنترل KPI های واحد بازاریابی

شرایط احراز شغل:

_ حداقل 2 سال سابقه کار مرتبط
– تسلط کامل به مفاهیم مارکتینگ و آمیخته بازاریابی
– تسلط کامل به مباحث مدیریت تجربه مشتری
– آشنایی کامل با فرایندهای تحقیقات بازار و توانایی اجرای پروژه های تحقیقات بازار
– توانایی تجزیه و تحلیل اطلاعات
– توانایی ارتباطی و نوشتاری قوی
– روحیه کار تیمی
– تسلط به نرم افزارهای office