کارشناس فروش مناطق

آقا

شرکت ارتباطات مبین‌نت

field واحد فروش مناطق
location دفتر ساختمان کوه نور

شرح وظایف :

– آشنایی به فروش از طریق شبکه فروش نمایندگی.
–  قابلیت مذاکره قوی در راستای جذب نماینده یا عاملیت فروش .

شرایط احراز شغل:

–  نظارت بر فروش نمایندگان، پیگیری مشکلات آنها و رصد عملکرد و فروش آنها.
–  ترجیحاً آشنا به فروش در صنعت تلکام.