اخبار و مقالات

تازه‌ترین اخبار و مقالات مبین‌نت را مشاهده کنید.
1398/9/5 15:43:28

مبین‌نت با استفاده از تولیدات داخلی خروج ارز را کاهش می‌دهد

مدیرعامل شرکت ارتباطات مبین‌نت در مراسم «میز تخصصی تعمیق ساخت داخل در صنعت برق، الکترونیک و مخابرات» 6 تفاهم‌نامه برای تأمین تجهیزات موردنیاز این شرکت با تولیدکنندگان داخلی امضا کرده است.