با افزایش رقابت و تحولات بازار و محیط کسب و کار ، روش های تامین اقلام و ارتباط میان خریداران و تامین کنندگان تغییرات چشم گیری یافته است. در این شرایط  افزایش روابط با تامین کنندگان و توسعه روابط مشارکتی و پایدار با آنها برای کاهش هزینه ها و افزایش اتعطاف پذیری در برابر تغییرات بازار ضروری است . شرکت ها به منظور افزایش رضایت مشتریان ، کسب سود ، افزایش بهره وری، نیازمند شناسایی و انتخاب بهترین تامین کنندگان و تعامل موثر با آنها می باشند.
سیستم های مدیریت روابط با تامین کنندگان این امکان را فراهم آورده اند تا ضمن برقراری نظام تامین مناسب و حفظ منافع بلند مدت و کوتاه مدت تامین کنندگان ،  بر توسعه روابط پایدار نیز تمرکز داشت .   شرکت ارتباطات مبین نت نیز در تلاش است تا از شیوه های سنتی ارتباط با تامین کنندگان فاصله گرفته و به سوی برقراری  روابط مستحکم و پایدار به منظور بهره برداری از پتانسیل های صرفه جویی در زنجیره تامین حرکت نماید. 

 


برای شرکت در نظرسنجی می توانید فرم نظرسنجی را از این پیوند دریافت نموده و پس از تکمیل به آدرس procurement@mobinnet.net ارسال بفرمایید.