صفحه خدمات مشترکین

در صفحه خدمات مشترکین مبین‌نت شما در پیشخوانی مدرن و منعطف می‌توانید به همه اطلاعات مورد نیاز خود در یک نگاه دسترسی داشته باشید. طراحی گرافیک و نرم‌افزار صفحه مشترکین مبین نت کاملاً به‌روز است. از ویژگی‌های این صفحه، گزارش‌گیری‌های عددی و نموداری، خرید آسان طرح، تغییر طرح‌های اشتراک و ... است.