عوامل فروش و ثبت نام

عوامل مجاز ثبت نام TD-LTE، در شهرهای تحت پوشش اعلامی در نواحی تحت پوشش، اقدام به ثبت نام از متقاضیان سرویس TD-LTE می نمایند و پس از ثبت نام، هماهنگی نصب و تحویل سرویس انجام خواهد شد.


محل شما بر روی نقشه
عوامل ثبت نام
با کلیک بر روی هر عامل اطلاعات آن عامل به شما نمایش داده خواهد شد.