نواحی تحت پوشش

شرکت ارتباطات مبین‌نت در فاز اول، مرکز تمامی استان‌های کشور را تحت پوشش شبکه سراسری وایمکس خود قرار داد و سپس تمام قطب‌های تجاری، سیاسی، مذهبی و صنعتی کشور تحت پوشش این شبکه قرار گرفتند. هم‌اکنون بیش‌تر شهرهای مهم کشور به این شبکه گسترده پیوسته‌اند و بسیاری شهرهای دیگر نیز به مرور تحت پوشش شبکه قرارخواهند گرفت. با وارد کردن نام شهر یا منطقه سکونت خود در کادر جستجوی زیر می‌توانید وضعیت سیگنال مبین‌نت را در محل سکونت خود بررسی کنید.

محل شما بر روی نقشه
نواحی تحت پوشش مبین‌نت
سبز پرنگ بیانگر پوشش مودم‌های داخلی و سبز کمرنگ بیانگر پوشش مودم‌های خارجی است.