خدمات مشاوره

ارائه خدمات مشاوره در زمینه‌های طراحی، راه‌اندازی و نگهداری شبکه
معرفی خدمات مشاوره مبین‌نت

خدمات مشاوره

با گردآوری مهندسان، متخصصان و صاحب‌نظران درجه یک ایرانی و با سابقه در هر یک از زیر مجموعه‌های فنی و در دو قالب طراحی و نگهداری، شرکت ارتباطات مبین‌نت توانسته یک بدنه توانمند و چابک را تشکیل دهد که به سرعت نیاز مشتریان را برطرف سازد.
همچنین بر پایه تجربه کسب شده طی سال‌های اخیر در اختصاصی سازی که همواره تیم فنی با نیاز مشتریان ایجاد نموده این قابلیت جهت ارائه خدمات مشاوره در همه زمینه‌های طراحی، راه‌اندازی و نگهداری در سبد محصولات مبین‌نت قرار گرفته است.