ارشناس BO-TX

field
location

شرح وظایف

  • آشنایی کافی با مفاهیم SDH /DWDM /FTTX /MW /Fiber /VSAT.
  • آشنایی با انواع تجهیزات انتقال.
  • سابقه کار در زمینه فیبر و مایکرویو.

شرایط احراز شغل

  • اخلاق حرفه ای.
  • مدیریت زمان.
  • کار گروهی.
  • تطبیق پذیری.
  • خلاقیت.
  • مسئولیت پذیری.