تحصیلدار فروش سازمانی

آقا

شرکت ارتباطات مبین‌نت

field
location دفتر ساختمان مطهری

شرح وظایف :

– دریافت کلیه چک ها ، اوراق بهادار وسایر مدارک اعلام شده از سوی مدیریت از اشخاص تعیین شده
– واگذاری چک ها و قراردادهای دریافت شده توسط امور اداری ، به بانک یا به سایر اشخاص اعلام شده
– مراجعه به سازمان ها و ادارات جهت پیگیری و انجام امور درخواست شده
– ارسال کلیه نامه ها و بسته های تحویل شده به شرکت یا اشخاص تعیین شده در زمان معین
– بایگانی اسناد

شرایط احراز شغل:

*داشتن وسیله نقلیه ( موتور ) الزامی است*
– آشنایی با آفیس
– قابل اعتماد و امانتدار
– سازگار و انعطاف پذیر