کارشناس شبکه انتقال نوری

آقا-خانم

شرکت ارتباطات مبین‌نت

field
location دفتر ساختمان کوه نور

شرح وظایف :

 • آشنایی با مفاهیم شبکه (CCNA/CCNP)
 • دانش پایگاه داده
 • دانش استانداردهای SDH/DWDM/OTN
 • دانش شبکه های فیبر نوری
 • تسلط استانداردهای همزمانی 1588V2
 •  آشنایی با سرویس های بیسیم
 • دانش شبکه مبتنی بر IP
 • زبان انگلیسی متوسط
 • دانش OSS
 • انجام پیکره بندی شبکه
 • انجام فعالیت های میدانی
 • مهندسی ترافیک
 • درک نیازمندی شبکه (LLD-HLD-RFP)

شرایط احراز شغل:

 • تحلیل عملیاتی
 • برقراری ارتباط
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی
 • مدیریت استرس
 • مدیریت زمان