ناظر امور اجرایی (پروژه فیبر)

آقا

شرکت ارتباطات مبین‌نت

field
location دفتر ساختمان کوه نور

شرح وظایف :

 • کنترل و نظارت بر مسیر حفاری تعیین شده منطبق با استاندارد های تدوین شده.
 •  تعیین مسیر اجرا مطابق طراحی.
 • تصمیم گیری و صدور اجازه اجرا به پیمانکار پروژه در موارد مشاهده مغایرت با طرح تایید شده.
 •  ارایه مستندات و اطلاعات مورد نیاز جهت آماده سازی گزارشات تجمیعی اجرای پروژه به مستند ساز.
 •  تصمیم گیری در خصوص توقف یا مصالحه با معارضین احتمالی در حین اجرا با هماهنگی تیم طراحی.
 •  مدیریت تیم های اجرایی داخلی و پیمانکاران.
 • کنترل و نظارت بر زمانبندی اجرای پروژه مطابق با برنامه کلی.
 •  مدیریت هزینه های اجرایی و ارایه گزارشات مرتبط.
 •  صورت جلسه فنی با پیمانکاران اجرایی.
 •  تهیه و بروز رسانی بانک اطلاعاتی و برنامه زمانی اخذ مجوز های مذکور در ردیف بالا.
 •  انجام مکاتبات اداری با تمامی ارگانها و ادارات ذیربط.
 •  حضور در جلسات با نهادها و ارگانهای سطح استان.

شرایط احراز شغل:

 • مسلط به اجرای پروژه فیبر (حداقل سه سال سابقه کاری مرتبط).
 • تسلط به ICDL.
 • شناخت تجهیزات و ملزومات مورد استفاده در پروژه FTTX.
 • آشنایی به استاندارد ها و دستورالعمل های اجرایی پروژه (درون سازمانی و سازمان های بیرونی).
 • مسلط به شبکه G-PON.
 • تسلط به نقشه خوانی و  نرم افزار های اتوکد ، GIS و VISIO.
 • آشنایی با فیوژن پلن.
 • تسلط کامل بر استاندارد انواع متریال و ملزومات مورد نیاز پروژه.
 • روابط عمومی بالا.