شنبه ۱۴ ارديبهشت

آگهی مناقصه عمومی " IVR & Call Center System "

شرکت ارتباطات مبین‌نت دارنده‌ی پروانه‌ی سراسری ارتباطات بی‌سیم ایران مبتنی بر فناوری WiMAX در کل کشور، در نظر دارد تأمین تجهیزات و ارایه‌ی خدمات راه‌اندازی مرکز تماس (IVR & Call Center System) خود را از طریق برگزاری مناقصه به شرکت‏های واجد شرایط واگذار نماید.

مهلت و محل ارایه‌ی اسناد: پیشنهاد‌‌‌دهندگان باید پیشنهادات خود را در پاکت لاک و مهر شده، به همراه فیش واریزی به مبلغ 500.000 (پانصد هزار) ریال به حساب شماره‌ی 3-2074-811 نزد بانک پارسیان شعبه‌ی مطهری کد 1905 به نام شرکت ارتباطات مبین‌نت، تا ساعت 16:00 روز شنبه مورخ 1392/04/01، به نشانی: تهران، خیابان شهید مطهری، بعد از تقاطع مفتح، شماره 172، طبقه‌ی 4 جنوبی تحویل دهند و رسید دریافت نمایند. ذکر نام شرکت پیشنهاد‌دهنده و موضوع مناقصه روی مدارک ارسالی ضروری است. در صورت عدم ارایه‌ی فیش واریز، مدارک توسط مبین‌نت دریافت نخواهد شد و به پیشنهاد‌دهنده عودت داده می‌شود.
متقاضیان می‌توانند پرسش‌های خود را از طریق ایمیل، به نشانی Commercial@mobinnet.net ارسال نمایند.


شرکت ارتباطات مبین‌نت در قبول یا رد پیشنهادات دریافت شده مختار است.