مزایای اینترنت TD-LTE نسبت به ADSL چیست؟

تا 20 برابر سرعت بیشتر آپلود
تا 4 برابر سرعت بیشتر دانلود
بدون مشکلات نویز و قطعی در خطوط تلفن
بدون مشکلات محدودیت ظرفیتهای مخابراتی و نبود پورت
بدون نیاز به خط تلفن ثابت برای برقراری خدمات اینترنت
نصب و راه اندازی سریع و آسان در کمتر از 48 ساعت