آیا شهر/منطقه ما جزو مناطق تحت پوشش شبکه TD-LTEمبین نت می باشد؟

برای مشاهده پوشش‌دهی اینترنت TD-LTE مبین‌نت در شهر یا منطقه خود، اینجا را کلیک کنید.