تفاوت بین بیت (bit) و بایت(Byte) چیست؟

معمولاً درخواست سرویس‌های اینترنتی برحسب سرعت آن‌ها مطابق با نیاز مشترکین انتخاب  می‌شود که واحد سنجش این سرعت‌ها بیت (bit) بر ثانیه است.
مانند سرعت 128 کیلوبیت بر ثانیه (kilo bit per second) که به‌اختصار به‌صورت 128Kbpsنمایش داده می‌شود و با توجه به حرف b کوچک انگلیسی، می‌توان دریافت که واحد این سرعت به بیت  است.
همچنین معمولاً واحد محاسبه‌ی دانلود و دریافت از اینترنت، بایت (Byte) است.
مانند سرعت دانلود 16 کیلوبایت بر ثانیه (kilo Byte per second) که به‌اختصار 16KBpsنمایش داده می‌شود و با توجه حرف B بزرگ انگلیسی، می‌توان متوجه شد واحد این سرعت به بایت است.
 هر 1 واحد بایت از 8 واحد بیت تشکیل‌شده است درنتیجه هر سرعتی که به بیت محاسبه شود برای تبدیل واحد به بایت باید تقسیم‌بر عدد 8 شود.
مثال: سرعت پهنای باند یک سرویس 128Kbps است یعنی در زمانی که می‌خواهیم سرعت دانلود یا دریافت استاندارد از اینترنت را محاسبه  کنیم عدد 128 را باید تقسیم ‌بر 8 نماییم  که می‌شود 16KBps


Powered by Tetis PORTAL