برای استفاده از وایمکس به چه تجهیزاتی نیاز دارم؟

  • دستگاه‌های دارای امکان اتصال به شبکه
  • مودم وایمکس (CPE)
  • طرح اشتراکی وایمکس