چه تفاوتی بین WIMAX (وایمکس) و Wi-Fi (وای فای) می باشد؟

مهم‌ترین عاملی که این دو فناوری را از یک‌دیگر متمایز می‌کند، وسعت ارتباطات آ‌ن‌ها و نحوه‌ی استفاده از آن‌هاست. از Wi-Fi در ارتباطات محلی (در شرایط ایده‌آل) تا برد حداکثر ۱۰۰ متر استفاده می‌شود  . برای استفاده از این فناوری باید از مودم متصل به فن‌آوری‌های دیگر دریافت اینترنت مانند وایمکس استفاده  کرد درحالی‌که فناوری  WiMAX در شبکه‌های گسترده تا برد ۵۰ کیلومتر هم می‌توان استفاده کرد و از طریق این فناوری و با استفاده از مودم‌های وایمکس می‌تواند بستر ارایه ی اینترنت به‌صورت‌های محلی ازجمله Wi-Fi را ایجاد کرد.