مدارک و شرایط ارتقای سرعت، به بیش‌تر از ۱۲۸ کیلوبیت بر ثانیه چیست؟

  • ارایه‌ی کارت دانشجویی و یا گواهی اشتغال به تحصیل معتبر از دانشگاه‌ها
  • ارایه‌ی کارت نظام پزشکی
  • ارایه‌ی کارت نظام‌مهندسی
  • ارایه‌ی جواز کسب
  • ارایه‌ی کارت وکالت
  • ارایه‌ی کارت بازرگانی معتبر
  • ارایه‌ی کارت خبرنگاری
  • ارایه‌ی کارت طلبگی
  • ارایه‌ی کارت اساتید دانشگاه‌ها و معلمان و دبیران
  • کارمندان: ارایه‌ی نامه‌ی معتبر از محل کار و یا معرفی‌نامه از مراجع حقوقی با مضمون نیاز به اینترنت پرسرعت با پهنای باند بالاتر از ۱۲۸ کیلوبیت بر ثانیه

نکته: ضروری است مشترکین حقوقی، روزنامه رسمی و یا آگهی تأسیس شرکت را به همراه‌کارت ملی نماینده‌ی شرکت، ارایه نمایند.
مشترکین می‌توانند به‌منظور ارتقای سرعت با به همراه داشتن مدارک مورد نیاز معتبر به یکی از عوامل فروش مجاز مبین‌نت در سراسر کشور مراجعه نمایند.