مدارک ثبت نام و شرایط ارتقاء سرعت به بیشتر از ۱۲۸ کیلوبیت بر ثانیه چیست؟

برای ثبت نام

 • کپی کارت ملی یا کپیشناسنامه که در آن کد ملی مشترک درج شده باشد
 • 2. سندی مبنی بر احراز سکونت مشترک شامل سند مالکیت، اجاره‌نامه معتبر (کد رهگیری داشته باشد)،فیش تلفن ثابت،فیش تلفن همراه یا فیش برق به نام مشترک. مشترکانی که در منزل والدین سکونت دارند می‌توانند مدارک احراز سکونت به نام والدین خود را ارائه دهند.

 

ارتقا سرعت

 

با هر یک از مدارک زیر می‌توانید اقدام کنید:

 • کارت دانشجویی معتبر یا گواهینامه و گواهی اشتغال معتبر از دانشگاه‌ها
 • کارت نظام پزشکی
 • کارت نظام مهندسی
 • جواز کسب
 • کارت وکالت
 • کارت بازرگانی معتبر
 • کارت خبرنگاری
 • کارت طلبگی
 • کارت اساتید دانشگاهها و معلمان
 • برای کارمندان: نامه از محل کار یا ارائه معرفی نامه از مراجع حقوقی با مضمون نیاز به اینترنت پرسرعت با پهنای باند بالاتر ۱۲۸.

 

نکته: مشترکان حقوقی بایدروزنامه رسمی یا آگهی تاسیس به همراه کارت ملی نماینده شرکت را ارائه کنند.

 

شما می‌توانید مدارک خود را جهت ارتقاء سرعت به آدرس ایمیل Docs@mobinnet.net ارسال کنید و لزومی به ارسال مدارک به آدرس Support@mobinnet.net نیست.