شنبه ۱۸ فروردين

استقبال بی‌نظیر مشترکین از گردونه‌ی شانس نوروزی

گردونه‌ی شانس نوروزی مبین‌نت ویژه‌ی مشترکین TD-LTE در 26 و 27 اسفندماه 96 برگزار شد و طی آن بیش از 100 هزار گیگابایت حجم جایزه به حساب کاربری مشترکین واریز شد. در قالب این گردونه شرکت‌کنندگان می‌توانستند شناسه‌‌ی کاربری خود را در سامانه وارد نموده و به‌ قید قرعه برنده‌ی یک تا 10 گیگ حجم هدیه شوند.