شنبه ۱۸ فروردين

مبین‌نت برای چهارمین سال متوالی برترین اپراتور دیتا شد

در هفتمین جشنواره‌ی فناوری اطلاعات و ارتباطات مبین‌نت برای بار چهارم به‌عنوان برترین اپراتور در بخش فناوری‌های بی‌سیم ثابت انتخاب شد. حفظ این برتری را مدیون تلاش دسته‌جمعی و اعتماد مشترکین گرانقدرمان هستیم و به تلاش مستمر برای افزایش مداوم کیفیت خدماتمان ادامه می‌دهیم.