چهارشنبه ۰۱ ارديبهشت

لیست کالاهای مورد نیاز اردیبهشت ماه 95

router board
router board
router
پچ کورد  30 , 50 سانتیCAT6  
کانکتور RG6  
RG6 کابل 
sfp
پچ کورد  30 , 50 سانتیCAT6  
کانکتور RG6  
router board
router