يکشنبه ۰۱ فروردين

لیست کالاهای مورد نیاز فروردین ماه 95

swich
storage
swich
storage
AntiDDoS - Firewall
دکل 
فیبر 50 متری OUT DOOR 
کابل ارت 
جسب برق
بست فیدر 
باتری سایت
دکل 
شینه مسی 
فیبر 50 متری OUT DOOR 
کابل ارت 
جسب برق
بست فیدر 
AntiDDoS - Firewall
RADIO
router board