فرم ور (Firmware) چیست؟

Firmware یا میان‌افزار، نرم‌افزار واسطی است که دسترسی به سخت‌افزار را میسر می‌کند و با استفاده از این نرم‌افزار واسط می‌توان تنظیم‌های موردنظر را روی مودم اعمال کرد. معمولاً با گذشت زمان، مشکلات نرم‌افزاری‌ای در Firmware های قدیمی به وجود می‌آیند، گاهی هم Firmware های قدیمی با برخی نرم‌افزارها یا سخت‌افزارهایی که تازه عرضه‌شده‌اند سازگار نیستند، بنابراین سازندگان سخت‌افزار نسخه جدیدی از Firmware را منتشر می‌کنند تا مشکلات احتمالی را برطرف کنند. در حال حاضر نسخه‌های جدید Firmware برای برخی از مودم‌های وایمکس مبین‌نت منتشرشده است که مشترکان می‌توانند با به‌روزرسانی مودم با استفاده از آن‌ها، عملکرد و انعطاف‌پذیری مودم خود را در شبکه افزایش دهند.

هشدار

توجه داشته باشید در زمان به‌روزرسانی Firmware چنانچه ارتباط Wi-Fi مودم قطع شود يا نوسان برق وجود داشته باشد، مودم می‌سوزد.

 

 • نحوه‌ی تغییر رمز ورود به صفحه‌ی مودم  OX330P

برای تغییر رمز عبور ورود به صفحه مودم OX330P، این راهنما را مطالعه نموده و بر اساس مراحل توضیح داده‌شده در آن عمل کنید.

 

 • نحوه‌ی تغییر رمز ورود به صفحه مودم 9200- SWC

برای تغییر رمز عبور ورود به صفحه مودم 9200- SWC، این راهنما را مطالعه نموده و بر اساس مراحل  توضیح داده‌شده در آن عمل کنید.

 

 • نحوه‌ی تغییر رمز ورود به صفحه مودم 8200  SWU-

برای تغییر رمز عبور ورود به صفحه مودم 8200 SWU-، این راهنما را مطالعه نموده و بر اساس مراحل توضیح داده‌شده در آن عمل کنید.

 

 • نحوه‌ی تغییر رمز ورود به صفحه مودم SWU-9200

برای تغییر رمز عبور ورود به صفحه مودم SWU-9200، این راهنما را مطالعه نموده و بر اساس مراحل توضیح داده‌شده در آن عمل کنید.

 

 • نحوه‌ی تغییر رمز ورود به صفحه مودم DX350

برای تغییر رمز عبور ورود به صفحه مودم DX350، این راهنما را مطالعه نموده و بر اساس مراحل توضیح داده‌شده در آن عمل کنید.

 

 • نحوه‌ی تغییر رمز ورود به صفحه مودم BM8301

برای تغییر رمز عبور ورود به صفحه مودم BM8301، این راهنما را مطالعه نموده و بر اساس مراحل توضیح داده‌شده در آن عمل کنید.

 

 • نحوه‌ی تغییر رمز ورود به صفحه مودم BM631a

برای تغییر رمز عبور ورود به صفحه مودم BM631a، این راهنما را مطالعه نموده و بر اساس مراحل توضیح داده‌شده در آن عمل کنید.

 

 • نحوه‌ی تغییر رمز ورود به صفحه مودم BM632w

برای تغییر رمز عبور ورود به صفحه مودم BM632w، این راهنما را مطالعه نموده و بر اساس مراحل توضیح داده‌شده در آن عمل کنید.

 

 •  نحوه‌ی تغییر رمز ورود به صفحه مودم BM635

برای تغییر رمز عبور ورود به صفحه مودم BM635، این راهنما را مطالعه نموده و بر اساس مراحل توضیح داده‌شده در آن عمل کنید.

 •  نحوه‌ی تغییر رمز ورود به صفحه مودم LTE(3000M)

برای تغییر رمز عبور ورود به صفحه مودم LTE(3000M)، این راهنما را مطالعه نموده و بر اساس مراحل توضیح داده‌شده در آن عمل کنید.

 

 • ایمن‌سازی و جلوگیری از نمایش اطلاعات مودم Outdoor BM-8301

به‌منظور ایمن‌سازی و جلوگیری از نمایش اطلاعات مودم بیرونی  BM-8301مطابق این راهنما عمل کنید.