قابلیت جابه‌جایی سرویس‌های وایمکس چگونه است؟

با استفاده از فناوری وایمکس کاربران  می‌توانند در کلیه شهرهای تحت‌پوشش  توسط مودم وایمکس خود به اینترنت متصل شوند. تنها کافیست مودم خود را (به‌جز مودم‌های outdoor) به محل موردنظر تحت پوشش برده و مانند همیشه به‌راحتی از اینترنت خود استفاده  نمایند.