راهنمای خرید و مدارک لازم ثبت نام مبین نت چیست؟

  • ارایه‌ی کپی کارت ملی یا کپی شناسنامه که در آن کد ملی مشترک درج‌شده باشد
  • ارایه‌ی مدارکی مبنی بر احراز محل سکونت مشترک، شامل سند مالکیت، اجاره‌نامه‌ی معتبر (ضروری است اجاره‌نامه کد ره‌گیری داشته باشد)، قبض تلفن ثابت، قبض تلفن همراه یا قبض برق .

توجه: مشترکانی که در منزل والدین خود سکونت دارند، می‌توانند مدارک مربوط به احراز محل سکونت به نام والدین خود را ارایه دهند.