صفحه مشترکان چه امکاناتی دارد؟

شما در صفحه مشترکان شش گزینه مشاهده می‌کنید که عبارتند از: پیشخوان، گزارش‌ها، تغییر طرح، افزایش اعتبار، پیغام‌ها و خروج. برخی امکاناتی که در صفحه مشترکان یه شما ارائه می‌دهیم:

  • نمایی کامل از وضعیت شناسه
  • حجم باقی‌مانده و شارژ موجود در حساب
  • نمودار و گزارش کارکرد اینترنت
  • نمودار و گزارش پرداخت‌ها
  • گزارش خدمات
  • امکان تغییر طرح با سهولتی قابل توجه
  • امکان خرید حجم اضافه و تمدید طرح

 در ضمن، صفحه مشترکان مبین‌نت افزون بر این‌که در فضای وب قابل استفاده است، برای مشترکان تلفن‌های هوشمند و تبلت نیز در هر زمان و مکان در دسترس است.