آیا می‌توانم طرح اشتراکی خود را قبل از اتمام دوره‌ی اشتراک تغییر دهم؟

بله. البته هزینه‌ی طرح جدید باید به‌طور کامل پرداخت شود و اگر از طرح فعلی زمان و حجم باقی‌مانده باشد، با فعال کردن طرح جدید، زمان و حجم طرح قبلی حذف خواهد شد.