چگونه می‌توانم از وضعیت خدمات و پوشش‌دهی مبین‌نت مطلع شوم؟

شما می‌توانید با مراجعه به وب‌سایت شرکت ارتباطات مبین‌نت و با انتخاب گزینه‌ی نواحی تحت‌پوشش در بخش پشتیبانی، پوشش‌دهی منطقه‌ی موردنظر خود را بررسی نمایید. هم‌چنین می‌توانید از طریق تماس با یکی از عوامل فروش مبین‌نت یا شماره تلفن 096790(بخش فروش) [در اینجا مشاهده کنید] در مورد وضعیت پوشش‌دهی منطقه‌ی مورد نظر خود سؤال نمایید.