مشترکین گرامی؛

فرایند صدور فاکتور در صفحه ی مشترکین به صورت اتوماتیک صورت می‌گیرد با مراجعه به صفحه ی مشترکین در اسرع وقت می توانید فاکتور خرید خود را دریافت نمایید.فایل راهنمای دریافت فاکتور و گواهی ارزش افزوده در لینک ذیل قابل دسترسی می‌باشد.

راهنمای دریافت فاکتور خرید