ماموریت مبین نت:
«مبین‎نت با بهره‎گیری از پروانه باند پهن بی‎سیم ثابت، شبکه مبتنی بر فناوری پیشرفته در کل کشور، خلاقیت و نوآوری کارکنان و شراکت‎های هم افزا، با ارائه محصولات و خدمات با کیفیت، درصدد افزایش صمیمیت خود با کلیه مشتریان اعم از افراد و سازمانها و کسب رضایت متوازن تمام ذینفعان می‎باشد.»

 

چشم‌انداز مبین نت
«انتخاب اول مشتریان محصولات و خدمات بر پایه فناوری باند پهن بی‎سیم ثابت»

 

ارزش‌های مبین نت

  • م : مشتری محوری
  • ب : بهبود مستمر
  • ی: یادگیری سازمانی
  • ن : نتیجه گرایی
  • ن : نوآوری
  • ت : تکریم کارکنان